پتروشیمی ارومیه

 

 

 
اهمیت واحد محیط زیست

 

محيط زيست شركت پتروشيمي ارومیه متعهد است که با رعايت موازين محيط زيست و تکیه بر اصل توسعۀ پایدار، از بین بردن تعارضات توسعه و محيط زيست و احترام به حقوق نسل های آینده، منابع تولید آلودگی را در تمام فرآیندهای خود شناسایی و کنترل کند و از خسارت های احتمالی وارده به محیط جلوگیری نماید، به همين دليل توجه به مسایل محيط زيستي جزء لاينفك و جدايي ناپذير فرايند توسعه شركت پتروشيمي ارومیه مي باشد. واحد محيط زيست امور HSE در راستای راهبرد محيط زيستی شركت پتروشيمي ارومیه اهداف كلان و خرد را تعريف نموده است.

 

– مديريت جنبه ها و آثار محيط زيستی با هدف بهینه سازی مصرف حامل های انرژی وکاهش هزینه، مصرف بهینه از منابع وکاهش آثار نامطلوب محیط زیستی.

– مديريت پسماندها

– مديريت پساب ها با هدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور کاهش مصرف منابع آب و آلودگی های محیط زیست.

-مديريت پايش و اندازه گيری آلاينده های محيط زيستی به منظور صحت کارکرد تجهیزات پایش، تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده ها در محیط بر اساس استاندارد.