پتروشیمی ارومیه
 
اهمیت اداره ایمنی

 

هر ساله میلیون‌ها حادثه در دنیا اتفاق می افتد، برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می‌شوند که ممکن است ماه ها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان‌های اقتصادی بسیاری می‌گردند و جامعه را متحمل خسارات جبران ناپذیری می‌کنند. توجه به سلامت سرمایه انسانی و حفظ فرایند تولید ، به منظور حذف و یا کاهش حوادث شغلی، از اهمیت به سزایی برخوردار است، و باید اذعان نمود بدون توجه به نیروی انسانی، هیچ فرآیندی به سمت نتیجه مطلوب نخواهد رفت.

به همین جهت جلوگیری از حوادث و کاهش خسارات ناشی از آن وظیفه‌ای مهم و اساسی است که واحد ایمنی پتروشیمی شازند با بهره‌گیری از کادری مجرب با نگرش پیشگیرانه در بخش ایمنی و کنترل سطوح و انواع مختلف شرایط اضطراری به مقابله با آن می‌پردازد، واحد ایمنی برای نیل به هدف « حادثه صفر» مجموعه‌ای از وظایف سازمانی را با مشارکت تمامی گروه های عملیاتی و ستادی مجتمع پتروشیمی ارومیه به اجرا می گذارد.

واحد ایمنی امور HSE در راستای خط مشی شركت پتروشيمي ارومیه اهداف كلان و خرد را تعريف نموده و در اين راستا برنامه های خود را در قالب دو فرايند دنبال مي كند:

– ایمن سازی فعالیت ها و عملیات

– حداقل نمودن ریسک عوامل بالقوه آسیب رسان

 

با پیدایش صنایع و کارخانجات، ضرورت تأمین ایمنی آن‌ها نیز به یکی از الزامات اساسی و کاربردی تبدیل شد. گرچه آتشنشانی های شهری کماکان در صف اول رسیدگی به فوریت های ایمنی هستند، لیکن ایجاد پایگاه آتشنشانی و اختصاص نیروی زبده و خصوصاً آشنا به فرایندهای صنعتی، توانست ضمن تدارک بسترهای پیشگیرانه از حریق، با حضور به موقع نسبت به جلوگیری از گسترش هرگونه آتشسوزی به فضای خارج از کارخانجات اقدام نماید. با نگاهی به بسیاری از صنایع که دارای ایستگاه آتشنشانی هستند و مطالعه فعالیت های نیروهای ایمن سازشان، به وضوح می‌توان به اهمیت حضور آن‌ها و اینکه قطعاً هرگونه هزینه گذاری برای آن‌ها توجیه پذیر و به منفعت مجموعه است، مشاهده کرد. البته وقوع تعداد بسیارکم حریق که می‌تواند حاصل تدابیر پیشگیرانه جدی باشد، موجب گردیده تا در مواجهه با آتش سوزی های بزرگ، بهره وری بهینه از امکانات، نیروهای عملیاتی و اختیارات قوی صورت نپذیرفته و در مواردی، واماندگی و استیصال بر صحنه حادثه حکمفرمایی نماید.