پتروشیمی ارومیه

سفارش محصول:

برای سفارش محصول مد نظر با واحد بازرگانی ارتباط برقرارد کنید:

شماره تماس:

044-32515717-28

داخلی مدیر بازرگانی: 202

داخلی مدیر فروش: 224

داخلی کارشناس فروش: 205